ברוכים הבאים ל- uvc.co.il, על מטפלים, מטופלים ומה שבינהם ("האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלת הסכם השימוש שלהלן.

אחריות

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS ) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעליו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עיצה רפואית, יעוץ או טיפול פסיכולוגי או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד. התכנים מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד. תכני האתר, בהיותם בתחום בריאות הנפש, תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ויש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

בעת מקרה חירום פסיכולוגי / פסיכיאטרי אין להסתמך על עיצה באתר, אלא יש לפנות לפסיכיאטר / מיון פסיכיאטרי / פסיכולוג או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים מסויימים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד האתר, ובכל קובץ אשר באתר בין אם הוא: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה , (להלן "התכנים") הינן של אורי ון קרפלד בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמה מאת אורי ון קרפלד, מראש ובכתב.

הדין החל ומקום שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.