האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו נבנית בתוך מערכות יחסים. רוב התכונות הנפשיות שלנו נוצרו בתוך קשר: ההעדפות שלנו. הפחדים שלנו. החוזקים והחולשות.

ניתן לדמות את הנפש למגדל, שכל לבנה בו הינה חוויה אחרת בעברנו. מכיון שלכל אחד מאיתנו היו בחייו אנשים אחרים וקשרים אחרים, כל אחד מאיתנו התעצב אחרת. אנו נבנים בשלבים, וכל קשר חדש וחוויה חדשה מתווספים למבנה הקיים. מכאן, שהלבנים התחתונות (המקבילות לקשרים המוקדמים שלנו) הן החשובות ביותר. לכל אחד צרכים שונים, פגיעויות אחרות, ומבנה נפשי אחר. המגדל של כל אחד מאיתנו הינו אחר, יציב יותר או פחות.

ישנן מערכות יחסים שטחיות, וישנן מערכות יחסים שמטביעות בנו חותם לנצח. על מנת שטיפול נפשי יוכל להביא לשינוי מהותי באדם, הקשר בין המטפל והמטופל צריך להיות משמעותי וחזק. הדבר נתמך גם מחקרית: מעבר לכל גישה טיפולית ספציפית, חוזק הקשר בין המטפל למטופל היא הדבר שמנבא ביותר את הצלחת הטיפול.

מכיון שכל אחד מאיתנו שונה, לכל אחד יש צרכים אחרים. לכן, הקשר הטיפולי שיועיל לכל אחד מאיתנו הוא שונה. יש שיעדיפו מטפל גבר, ויש שיעדיפו אישה. יש שירצו מטפל שיתן הנחיות ברורות כיצד לנהוג, ויש שזקוקים למישהו שבעיקר יקשיב בשקט. באופן כללי אפשר לומר שאנשים מגיעים לטיפול מתוך הנחה לא מודעת שהקשר הטיפולי ישחזר או יתקן קשר משמעותי בעברם. אם נוסיף את העובדה שגם שלכל מטפל יש אישיות יחודית משלו, נבין שכל קשר טיפולי הוא כמו פתית שלג. כל קשר הינו מיוחד באופן שלו, ויש לו פוטנציאל שינוי אחר.

המשימה המשותפת של המטפל והמטופל היא לגלות את האופן המיוחד שבו השניים יכולים לפעול יחד כדי לשפר את רווחת המטופל. מבחינה זו, טיפול הינו מסע חקר משותף.

קשר טיפולי טוב הינו כזה שבתוכו נוכל להרחיב את הרפרטואר הרגשי שלנו. שבו נוכל לשמוח, לכעוס, לאהוב, לשנוא, ולהיות מי שאנחנו ללא מסכות. על מנת שדבר זה יתאפשר, ישנם כמה דברים שמאפיינים קשרים טיפוליים ושאינם מצויים לרוב בקשרים אחרים. ניתן למנות בתוכם קבלה, חוסר שיפוטיות, אותנטיות וסודיות. ניתן להרחיב רבות על כל אחד מגורמים אלה, אך במובן מסויים הנסיון יהיה עקר. קשר טיפולי טוב הוא דבר שניתן לדעת רק מתוך חוויה והתנסות. המטפל אינו חבר, הוא אינו בן משפחה, מורה או ספק שירות – על אף שיש בו משהו מכל אלה.