Everybody hurts

זה יכול להיות הנער השתקן בכיתה. זו יכולה להיות החברה החייכנית בעבודה. זה יכול להיות המפקד המוערך ביחידה. אתם לא יודעים, אבל הנער הזה כל הזמן חושב אם לבלוע את כל הכדורים שבארון. אתם לא יודעים, אבל כשהחברה מגיעה הביתה, … המשך קריאה